dimarts, 14 d’abril de 2015

FOCUS GRUP AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Dilluns 13 d'abril, al Parlament de Catalunya, l'OCGènere va participar al Focus Grup "Dona, educació, cultura i mitjans de comunicació", el darrer d'una serie de Focus Grups de temàtiques diverses organitzats per Anna Mercader, directora de l'ODEE (Observatori Dona, Empresa i Economia).

Vam tenir l'oportunitat de reflexionar en veu altre sobre qüestions com ara la necessitat de donar més prestigi al paper de les mestres, educar en valors, eliminar el sexisme dels contiguts dels mitjans de comunicació o incentivar la presència de les dones als diversos àmbits de la cultura amb mesures d'acció positiva. Ho vam fer amb dones molt valuoses como ara Irene Balaguer (presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat), Maria Rosa Buxarrais (catedràtica de Teoria i Història de l'Educació a la UB) i Elvira Altés (investigadora en comunicació i gènere).

I en acabat, vam dinar amb la Presidenta del Parlament, NÚRIA DE GISPERT, en companyia de la qual sortim a la foto i amb qui vam poder compartir les nostres inquetuts i propostes de futur.