divendres, 14 de juny de 2013

ADEPI, EN DEFENSA DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 
Des d'aquí celebrem el naixement d'ADEPI, associació destinada al desenvolupament de la propietat intel·lectual en l'economia digital.
És el resultat de que vuit entitats espanyoles de gestió de drets de propietat intel·lectual s'hagin agrupat davant la amenaça d'una abusos i unes irregularitat cada cop més flagrants. Està així doncs formada per AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales), AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España), AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) i VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos). S'ha de dir que aquestes entitats defensen els interessos de 150.000 professionals i de gairebé 5.000 empreses vinculades a la cultura.
 
Amb l'objectiu de promoure el coneixement i la difusió de la funció de les entitats dedicades a la gestió col·lectiva, consagrades a repartir equitativament compensacions econòmiques entre els creadors i no a malbaratar recursos (com darrerament es pensa), ADEPI té també la intenció de promoure la formació en l'àmbit tecnològic, però sobre tot de col·laborar activament en la modificació de la Llei de la Propietat Intel·lectual, que ha quedat clarament obsoleta.
És una llàstima que haguem de lamentar l'absència de dones entre els seus caps visibles. Confiem en que en la seva junta directiva sí que hi siguin.