dissabte, 2 de febrer de 2019

POLÍTIQUES CULTURALS PARITÀRIES

Estem en un moment de canvis i els sectors culturals estan entenent que sense l'aplicació de la perspectiva de gènere el resultat és una cultura discriminatòria i esbiaixada. Arrosseguem un antropocentrisme que no ha deixat participar a les dones i és hora de començar una etapa nova per assolir una cultura compartida.
Per això participem al curs virtual Polítiques culturals amb perspectiva de gènere que ha organitzat ATENA GENDER CONSULTING.

Al curs explicarem el projecte de Gènere i Cultura que hem fet amb l'Institut Català de les dones, el resultat del qual aviat presentarem públicament.