Presentació

Dècades de lluita feminista van fer possible l'any 2007 la redacció i aprovació de la Llei orgànica 3/2007 del Parlament espanyol (coneguda com a Llei d’igualtat), que entre altres coses,
textualment obliga a “promoure la presència equil.librada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública”, i que afirma estar destinada a aconseguir “la igualtat efectiva entre dones i homes en la creació i producció artística i intel·lectual”. Per la seva banda al juliol del 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la seva Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, que recull també un article dedicat a la cultura.


La realitat ens diu que aquestes Lleis no es compleixen i que no existeix una voluntat ferma de fer-les complir. És per això que considerem absolutament necessari fomentar bones pràctiques que la facin efectiva, començant per sensibilitzar les Administracions Públiques, tot donant-los eines de treball útils perquè prenguin consciència de la seva responsabilitat.

Nascut a Barcelona a la primavera del 2013, l’OCG és un òrgan independent no vinculat a cap partit polític, organisme o associació, tot i que aspira a mantenir relacions d’intercanvi amb tots aquells i totes aquelles que estiguin disposats a establir un diàleg sobre la paritat en la cultura. Vol ser un fòrum de reflexió, debat i acció al voltant de les dones que treballen en els diversos àmbits de la cultura a Catalunya.

Són temps canviants, en què la crisi mundial empeny la cultura a reinventar la seva funció i els seus mecanismes de transmissió. I és per això que creiem que, ara més que mai, és el moment de replantejar de manera definitiva el paper que les dones juguen en la configuració d’aquest sector decisiu per a la construcció de la identitat i, sense el qual, resulta impossible fonamentar una societat moderna i democràtica.

L'OCG aspira a dibuixar una radiografia de la desigualtat en la cultura que permeti encetar un intercanvi d’opinions amb les institucions i la societat civil, destinat a propiciar un model diferent del que tenim ara, tant insuficient com injust en la construcció d’un paradigma cultural amb visió  de futur. També té com a objectiu organitzar activitats culturals on les dones siguin protagonistes i tinguin la veu que tan sovint se'ls nega.Mª Àngels Cabré, directora